autistic art logo

 

 

A művészet erejével az autizmussal élőkért – támogatás, elfogadás és közösségteremtés egyetlen programban.

autistic art színes zokni
autistic art parafa notesz
autistic art színes füzetbox

Az Autistic Art Alapítvány 2006 óta segíti az autizmussal élőket, számukra emberi léthez méltó életet teremt és hangsúlyozza társadalmi integrációjukat. Teszi ezt 11, érintett fiatalok számára létrehozott, civil fenntartású lakóotthont támogatásával, azok működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi igényeinek biztosításával.

Ezek az otthonok komoly anyagi nehézségekkel kell, hogy szembenézzenek. Hiánypótló feladatot látnak el, létük mégsem biztosított. Külső támogatói segítség hiányában fennmaradásuk bizonytalanná válhat.

Az otthonokba a 16. életévüket betöltött fiatalok költözhetnek, ahol új kapcsolatokra, baráti és szerelmi szálakra is lelhetnek. Hétköznapjaikat szakemberek kísérik végig, biztosítva számukra számos gyógypedagógiai szolgáltatást, személyre szabott fejlesztő terápiát.

Ebben az életkorban ezek a fiatalok kikerülnek az oktatási rendszerből, sokan közülük önálló életvitelre nem, vagy csak korlátozottan képesek. Helyzetük sok esetben egyáltalán nem megoldott. A jó megoldás hiányában „örök gyermekként” maradnak idősödő szüleik mellett egy háztartásban. A lakóotthonok színessé, teljessé teszik mind az autizmussal élő fiatal, mind pedig családtagjaik életét.

autistic art alkotás

Sokszor hallott, visszatérő kérdés, kik is az autizmussal élők és mire képesek ők? Tényleg olyanok, mint az ’Esőember’? A hivatalos válasz szerint az autizmust az agy veleszületett fejlődési zavara okozza, ennek hátterében döntően genetikai tényezők és részben az idegrendszert ért károsító környezeti hatások állnak. Ennél viszont sokkal fontosabb arra koncentrálnunk, hogy hozzánk hasonlóan sok-sok készségük fejlett. Vannak bizony területek, ahol komoly nehézségekkel kell szembenézniük, így a gondolkodás, a szociális kapcsolatok és a kommunikáció terén. Ám – sokan közülük – tudnak valamit, mely tehetségről sokszor mi csak álmodozunk. Ilyen a színes, képekben való gondolkodás. Az érintett fiatalok mintegy 40%-a egyáltalán nem beszél. Ebbéli képességeik hiánya azonban nem lehet akadálya annak, hogy ők hozzánk, mi pedig hozzájuk kapcsolódjunk.

A több, mint 350 fiatallal való szoros együttműködés ideje alatt az alapítvány felismerte, a művészet kiválóan alkalmas arra, hogy e két társadalmi szegmens egymással kapcsolatot teremtsen. E lehetőség felismerésekor született meg a művészeti program alkalmazása, módszertanának alapos kidolgozása.

2010-ben, kortárs képzőművész munkája által, terápiás céllal indult el rajzfoglalkozás egy lakóotthonban, mely azóta már 6 másik intézményben is sikerrel működik.

Ahogy az élet más színterén, úgy az autizmussal élők esetében is megállapítható, minden autista egyedi eset; nem általánosíthatunk velük kapcsolatban sem. Az ő belső világukat tükröző színes rajzok mindegyike hordozza ezt az egyediséget, a megismételhetetlenséget.

Forrás: autisticart.hu