Így mondd! Esélyegyenlőségi szótármárcius 8, 2024

Az esélyegyenlőség nem csak egy nemes és távoli küzdelem, hanem egy mindennapi gesztus – hogyan tudunk ezért tenni nap mint nap?

Az egyik legfontosabb emberi képesség a nyelvhasználat, hiszen ennek segítségével osztjuk meg a gondolatainkat és szerzünk tudást a világról. Annak érdekében, hogy a nyelvhasználat és a kommunikáció eredményes legyen, figyelnünk kell – többek közt – a szóhasználatra. Inkluzív vagy befogadó nyelvhasználatnak nevezzük azt, amikor figyelünk bizonyos szavak és kifejezések elkerülésére, amelyek sértően és/vagy kirekesztően érinthetnek egyes csoportokat. A megfelelően megválogatott szavakkal egy olyan előítélet-mentes környezetet tudunk kialakítani, ahol az emberek megértve érzik magukat, ezáltal megnyílnak egymásnak, jó kapcsolatot tudnak kiépíteni és végső soron tanulni tudnak egymástól. A tudatos szóhasználattal továbbá azt is biztosítjuk, hogy az esélyegyenlőség megjelenjen a mindennapjainkban. Ez közel sem egyértelmű dolog, így ha már te is érezted bizonytalannak magad egy-egy helyzetben a megfelelő kifejezést keresve tudd, hogy nem vagy egyedül. Ezekhez nyújtunk segítséget az alábbi esélyegyenlőségi szótárral.

https://unsplash.com/photos/two-man-laughing-at-each-other-FHiJWoBodrs
Kép: Unsplash

Miért fontos az inkluzív szóhasználat?

A mindennapi interakcióinkra, így a kommunikációra is hatással van a világról alkotott képünk, feltételezéseink, előítéleteink, amelyek ha reflektálatlanul maradnak könnyen diszkriminatívvá tehetik akaratlanul is a szóhasználatunkat. Ahogy a  nyelv is, úgy a társadalom egyes csoportjairól alkotott elképzeléseink is folyamatosan változnak és ennek tükröződnie kell a nyelvhasználatban is. Az “előítélet-mentes nyelvhasználat segíthet abban, hogy magunk mögött hagyjuk a férfiakról, nőkről, fogyatékossággal élő személyekről és a társadalom más csoportjaihoz tartozó emberekről alkotott idejétmúlt elképzeléseket” – áll az Európai Unió Tanács Főtitkársága által kiadott, inkluzív kommunikációval kapcsolatos iránymutatásban. A gondatlanul használt szavak az érintett érzékeny csoporttagokra különbözőképpen és más-más intenzitással fejtheti ki hatását. Ez jelenthet csak egy apró sértést, de hosszú távon akár a mentális egészséget is veszélyeztetheti és pszichológiai károkat okozhat.

Azonban nem mindig van egyértelmű megoldás vagy megnevezés, az érintett csoporton belül is megoszlanak a vélemények. Például a fogyatékossággal élő emberek esetében ma a legszélesebb körben elfogadott megnevezésnél (people-first, angol példával élve: people with disability) a teljes értékű embert helyezzük a középpontba és annak kiegészítéseként a fogyatékosságot leíró jelzőként használjuk. Ezzel elkerüljük, hogy áldozatként és segítségre szorulóként tüntessük fel a fogyatékossággal élő embereket. Azonban vannak a csoporton belül olyanok, akik ennek éppen az ellenkezőjét vallják (identity-first, angol példával élve: disabled people), mert az identitásuk fontos részét képezi a fogyatékosság. Ezt még nyelvileg sem szeretik különválasztani a megnevezésükben, mert úgy gondolják, hogy ez a gyakorlat már önmagában hordoz egy negatív felhangot.

Hasonló gondolatmenet vezethetett a következő megjegyzéshez is, amelyet egy ismerős mesélt: “én nem autizmussal élek, hanem a feleségemmel”. Ezért fontos, hogy igyekezzünk tisztázni a konkrét személlyel, hogy ő milyen megnevezést szeret használni, amennyiben úgy látjuk, hogy ennek helye van. Előfordulhat, hogy valaki nem tartja relevánsnak a kérdést és  humorral elüti, ez is teljesen rendben van, ilyenkor lépjünk túl a kérdésen.

A roma/cigány megnevezéssel kapcsolatban még ennél is árnyaltabb a kép. A közéletben és szakirodalomban jellemzően a roma megnevezést használjuk ezzel követve a nemzetközi sztenderdet és elkerülve a pejoratív jelentéstartalmat. Azonban a roma szóhasználatnak is lehet kontextustól függően negatív kicsengése illetve vannak csoportok, akik kifejezetten a cigány megnevezést preferálják (pl. beások). Így mindkét szóhasználat jelen van a köznyelvben. Érdekességképpen jegyezzük meg, hogy a roma szó romani nyelven az ember (rom) többes számú alakja.

Kép: Unsplash

Alapelvek, tippek, tanácsok

Az alábbi 4 egyszerű tipp iránytűként segíthet a hétköznapokban, hogy az esélyegyenlőség a szóhasználatunkban is megjelenjen.

  1. Meglévő szokások, szóhasználat megváltoztatása nehéz, de ha nyitottak vagyunk a tanulásra, akkor lehetséges.
  2. Tartsuk tiszteletben a másik felet. Nem mindenki szeret fogyatékosságról, etnikai hovatartozásról, genderről, nemi vonzalomról stb. beszélni.
  3. Ha bizonytalanak vagyunk abban, hogy tudnánk valakire hivatkozni helyesen, kérdezzük meg. Ez egy sokkal jobb megoldás mint kellemetlenül tapogatózni vagy teljesen elkerülni a témát.
  4. Amikor nem megfelelően fogalmazunk meg valamit, akkor kérjünk bocsánatot, javítsuk ki és lépjünk tovább.
Kép: Unsplash

Esélyegyenlőségi szótár

A leggyakrabban használt kifejezéseket összegyűjtöttük a lenti táblázatban. Az első oszlopban találhatókat  bátran használd jelzős szerkezetben, a második oszlopban levőket pedig próbáld kerülni.

 

Így mondd!

(jelző, ami után mindig tégy főnevet, pl. gyerek, személy, ember)

Kerüld ezt a kifejezést!

fogyatékossággal élő

fogyatékkal élő, fogyatékos

mozgáskorlátozott

nyomorék, rokkant

kerekesszékes

tolószékes, béna

értelmi fogyatékos, értelmileg akadályozott

szellemi fogyatékos, gyengeelméjű

Down-szindrómás

Down-kóros

megváltozott munkaképességű

rokkant, csökkent munkaképességű

halmozottan fogyatékos, halmozottan sérült

béna, gyengeelméjű

vak, gyengénlátó, látássérült

világtalan

siket, nagyothalló, hallássérült

süket, süketnéma, siketnéma

szervátültetett

beteg

nem fogyatékos

egészséges

hátrányos helyzetű, szegény

csóró, nincstelen

hajléktalan

koldus, csöves

 

Ha a fentieken kívül szeretnél még esélyegyenlőséget szem előtt tartó kifejezést megismerni, keresd fel az Odú Központ és a Down Alapítvány anyagait. A Tudatosan Jó-nál kiemelkedően fontosnak tartjuk az inkluzív szóhasználatot, hiszen a megvásárolható termékek alkotói mind sérülékeny csoport tagjai. A megfelelő szóhasználattal megkönnyíthetjük a mindennapjaikat és így mindenki hozzájárulhat egy kis odafigyeléssel ahhoz, hogy megelőzzük a kirekesztést és a megbélyegzést.